Logo

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati 29. ožujka 2012. godine u 19:00 sati.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Zaključka na Financijsko izvješće s izvještajem o radu Turističke zajednice Općine Kalnik za 2011. godinu,

2. Donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2011. godinu,

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2011. godini,

4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kalnik za 2011. godinu,

5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2011. godinu,

6. Donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine,

7. Razno.