Logotip web stranice kalnik.hr

Zdravstvena ambulanta Kalnik

Doktorica Zdravstvene ambulante Kalnik:  dr. med. Ivanka Kotnik

Medicinska sestra Zdravstvene ambulante Kalnik: Milica Fagnjen

RADNO VRIJEME AMBULANTE KALNIK:

PONEDJELJAK I SRIJEDA od 13:00 do 19:30 h, kućna posjeta od 19:30 do 20:30 h

UTORAK, ČETVRTAK I PETAK od 07:00 do 13:30 h, kućna posjeta od 13:30 do 14:30 h

RADNE SU PRVA I TREĆA SUBOTA U MJESECU od 07:00 do 12:00 sati

Iznimno u siječnju 2022. godine radne su treća 15.01.2022. i peta subota 29.01.2022. 

BROJ TELEFONA: 048/ 857 – 094

 

 

 

Skip to content