Logo

Zaštita osobnih podataka

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Dužnosti službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka, prema kojem službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
  • praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
  • suradnja s nadzornim tijelom;
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz ove Uredbe.

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.

Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11. i 106/12 – prestao važiti 25.05.2018.)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18 – na snazi do 25.5.2018.)


KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U OPĆINI KALNIK

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Ana Dejanović
E-mail adresa: [email protected]
Broj telefona: 048/ 857-250
Broj telefaksa: 048/ 270-760

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Kalnik

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA