Logotip web stranice kalnik.hr

Zaštita osobnih podataka

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U OPĆINI KALNIK

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Ana Dejanović
E-mail adresa: [email protected]
Broj telefona: 048/ 857-250
Broj telefaksa: 048/ 270-760

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Kalnik

Politika zaštite osobnih podataka Općine Kalnik
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije

Obrazac PRIVOLE ISPITANIKA ZA OBRADU PODATAKA
Zahtjev ispitanika na pristup informacijama
Zahtjev ispitanika na ispravak informacija
Zahtjev ispitanika za povlačenje privole
Zahtjev za ispitanika za pravo na brisanje
Zahtjev ispitanika za pravo na ograničenje obrade
Zahtjev ispitanika za pravo na prigovor


Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
  • praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
  • suradnja s nadzornim tijelom;
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.
Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz ove Uredbe.
Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.
Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18 – na snazi od 25.5.2018.)


Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Skip to content