Logo

Zaštita osobnih podataka

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 2. stavku 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. – u daljnjem tekstu: Zakon), službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. U tu svrhu službenik za zaštitu osobnih podataka obvezan je potpisati izjavu o povjerljivosti.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Kalnik

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U OPĆINI KALNIK

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Ana Dejanović, viši referent
Adresa i mjesto rada: Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec
Službeni e-mail: [email protected]
Službeni telefon broj: 048/ 857-250
Službeni telefaks broj: 048/ 270-760

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Privola za korištenje osobnih podataka

Zahtjev ispitanika na pristup informacijama

Zahtjev ispitanika na ispravak informacija

Zahtjev ispitanika o povlačenju privole

Zahtjev ispitanika za pravo na brisanje

Zahtjev ispitanika za pravo na ograničenje obrade

Zahtjev ispitanika za pravo na prigovor