Logotip web stranice kalnik.hr

Rana povijest Kalnika

Na području Kalnika brojni su dokazi naseljenosti još iz enolita, a na lokalitetu Veliki Kalnik nađeni su ostaci lasinjske kulture, koja je gusto naseljavala cijelu potkalničku ragiju. Oko 2000. godine prije nove ere smjenjuje ju vučedolska kultura.

Iz ranog brončanog doba na Kalniku su prisutni dokazi o boravku licenske kulture na ovom prostoru, a u kasnom brončanom dobu više je lokaliteta sa ostacima kulture polja sa ľarama (Igrišće, V. Kalnik, Kalnik). Skromne tragove svog prisustva na ovom prostoru ostavljaju Kelti, a preko kozjeg hrpta i Vratna, te dolinom Glogovnice prolazila je rimska regionalna cesta od Varaľdinskih toplica prema Kriľevcima. Na obroncima Kalničkog gorja otkrivene su i nekropole bjelobrdske kulture koje za sobom ostavljaju panonski Slaveni na ovom području od 10. do kraja 12. Stoljeća. Kalnik je prostor koji je kontinuirano naseljen više od 4000 godina.

 

Skip to content