Logotip web stranice kalnik.hr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

OTVORENA SAVJETOVANJA

 

 

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kalnik

sudjelovanje otvoreno od 7.2.2023. do 9.3.2023.

DOKUMENT-ineternetsko-savjetovanje-Odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-Opcine-Kalnik

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kalnik

Obrazac-nacrt-Odluke-o-nacinu-pruzanja-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-Opcine-Kalnik

Izvješće o savjetovanju

Plan djelovanja sustava civilne zaštite Općine Kalnik

sudjelovanje otvoreno od 21.11.2022. do 21.12.2022.

Savjetovanje – Plan djelovanja civilne zaštite Kalnik
Obrazac za savjetovanje – Plan djelovanja civilne-zaštite Kalnik
Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Kalnik

Izvješće o savjetovanju – Plan djelovanja civilne zaštte Kalnik

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštit od požara za područje Općine Kalnik za 2023. godinu

sudjelovanje otvoreno od 14.10.2022. do 12.11.2022.

Dokument za internetsko savjetovanje o Planu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Plana
Nacrt Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2023g
Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Plana

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Kalnik i Plan zaštite od požara Općine Kalnik

sudjelovanje otvoreno od 14.10.2022. do 15.11.2022.

Obrazac sudjelovanja u postupku – Nacrt Procjene ugroženosti i Plan zaštite od požara

Nacrt Procjene ugroženosti od požara Općine Kalnik 10-2022
III-PPUO-Kalnik-210-Promet-EK
III-PPUO-Kalnik-230-Koristenje_voda
IV-ID-PPUO-Kalnik-25000-22-220-Energetika
Karta Šume

Nacrt Plana zaštite od požara Općine Kalnik 10-2022

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Kalnik

sudjelovanje otvoreno do 12.08.2022. do 12.09.2022.

1. Dokument za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu Procjene rizika
2. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Procjene rizika
Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik
3. Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Procjene rizika

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Kalnik

sudjelovanje otvoreno od 15.07.2022. do 15.08.2022.

Dokument-za-internetsko-savjetovanje-nacrt-Odluke-o-zakupu-poslovnoga-prostora-u-vlasnistvu-Opcine-Kalnik

Obrazac sudjelovanja u nacrtu Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kalnik

Prijedlog-Odluka-o-zakupu-i kupoprodaji-poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kalnik

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik

sudjelovanje otvoreno od 01.07.2022. do 01.08.2022.

Dokument za internetsko savjetovanje-nacrt Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik

Obrazac sudjelovanja u nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik

Nacrt-Odluka-o-socijalnoj-skrbi-na-području-Općine-Kalnik

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kalnik

sudjelovanje otvoreno od 15.04.2022. do 15.05.2022.

Dokument-za-internetsko-savjetovanje-nacrt-Odluke-Kodeks ponašanja

Obrazac sudjelovanja u nacrtu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kalnik

Prijedlog-Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeće Općine Kalnik

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju

Odluka o uvjetima i načinu korištenja društvenih domova na području Općine Kalnik

sudjelovanje otvoreno od 15.04.2022. do 15.05.2022

Dokument za internetsko savjetovanje-nacrt Odluke o uvjetima i načinu korištenja društvenih domova na području Općine Kalnik

Obrazac sudjelovanja u nacrtu Odluke o uvjetima i načinu korištenja društvenih domova na području Općine Kalnik

Prijedlog-Odluka-o-uvjetima-i-načinu-korištenja-društvenih-domova

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju

Odluka o uređenju prometa

sudjelovanje otvoreno od 10.03.2022. do 10.04.2022.

Dokument za internetsko savjetovanje-nacrt Odluke o uređenju prometa na području Općine Kalnik

Obrazac sudjelovanja u nacrtu Odluke o uređenju prometa na području Općine Kalnik

Odluka o uređenju prometa na području Općine Kalnik

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik

  • sudjelovanje otvoreno od 11. siječnja do 11. veljače 2021.

DOKUMENT-za-internetsko-savjetovanje-o-Nacrtu-Statutarna-odluka-2021

Obrazac-za-sudjelovanje-javnosti-1

PRIJEDLOG – Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik

sudjelovanje otvoreno od 11. siječnja do 11. veljače 2021.

DOKUMENT-za-internetsko-savjetovanje-o-Nacrtu-Poslovnička-odluka-

Obrazac-za-sudjelovanje-javnosti

Prijedlog Odluke

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2021. godinu

– sudjelovanje otvoreno od 22.9.2020. do 22.10.2020.

Poziv za sudjelovanje

PRIJEDLOG Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu

Obrazac-za-sudjelovanje-javnosti

Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju

Proračun Općine Kalnik za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

  • sudjelovanje otvoreno od 16.9.2020. do 16.10.2020.

Poziv-javnosti – savjetovanje

Prijedlog Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazac-za-sudjelovanje-javnosti

Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-1-1

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Poziv-javnosti – savjetovanje

NACRT- Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2020.

Obrazac-za-sudjelovanje-javnosti

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Kalnik

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Kalnik

  • savjetovanje otvoreno od 17.01.2020. do 17.02.2020.

Poziv javnosti

Obrazac za sudjelovanje javnosti

PRIJEDLOG – Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Stututa

Izvješće o provedenom savjetovanju

15.11.2019. – savjetovanje otvoreno od 15.11.2019. do 16.12.2019.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Poziv javnosti – nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 2019-2025
Obrazac za sudjelovanje javnosti u savjetovanju – nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 2019-2025
Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 2019-2025

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 2019-2025

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2020. godinu

Poziv javnosti – nacrt Plana upravljanja imovinom za 2020.
Obrazac za sudjelovanje javnosti u savjetovanju – nacrt Plana upravljanja imovinom za 2020.
Nacrt Plana upravljanja imovinom za 2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Plana upravljanja imovinom za 2020.

04.11.2019. – savjetovanje otvoreno od 04.11.2019. do 04.12.2019.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Poziv javnosti – nacrt Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite 2020-2023
Obrazac za sudjelovanje javnosti – nacrt Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite 2020-2023
Nacrt SMJERNICA 2020. – 2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Smjernica 2020.-2023.

16.10.2019. – savjetovanje otvoreno od 21.10.2019. do 29.10.2019.

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik

Objava javne rasprave
Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPUO Kalnik

IV ID PPUO Kalnik – Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

19.07.2019. – objavljeno/savjetovanje otvoreno do 19.08.2019.

Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Kalnik za razdoblje 2018. – 2027. godine

Poziv javnosti – nacrt Strateškog razvojnog programa do 2027
Obrazac za sudjelovanje javnosti – nacrt Strateškog razvojnog programa do 2027.
Nacrt Strateškog razvojnog programa do 2027.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Kalnik za razdoblje 2018.-2027.

2.05.2019. – objavljeno/savjetovanje otvoreno do 24.05.2019.

Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Kalnik

Poziv javnosti-ineternetsko-savjetovanje-Odluka-o-agrotehničkim-mjerama

Obrazac za sudjelovanje-Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama

Nacrt-Odluke o agrotehničkim mjerama

24.04.2019. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 24.04. do 10.05.2019.

Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik
Obrazac za sudjelovanje – nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik – završno
Grafički prilog Kalnik
III-PPUO-Kalnik-210-Promet-EK

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik

Ponovljena Javna rasprava (Grad Križevci) – otvoreno od 10.4. do 26.4.2019. u 16 sati

Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture

https://krizevci.hr/dokumenti/prsi/

19.11.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 19.11. do 19.12.2018.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2024. godine

Objava javne rasprave za nacrt PGO Općine Kalnik 2019-2024
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2024. godine
Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti za nacrt PGO Općine Kalnik
Mišljenje Županije za OSPUO postupak

Olinka Gjigaš – komentar

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt PGO Općine Kalnik

22.10.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 22.10. do 22.11.2018.

Nacrt Programa javnih potreba u 2019. godini

Poziv javnosti
Nacrt Programa javnih potreba u 2019.g.
Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

1.10.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 1.10. do 2.11.2018.

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Poziv javnosti
Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

04.06.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 04.06. do 19.06.2018.

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Obrazac za sudjelovanje – nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Javna rasprava (Grad Križevci) – otvoreno od 19.1. do 19.2.2018. 

Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture
http://uprava.krizevci.hr/ 

29.01.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 29.01. do 13.02.2018.

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2018. godinu

Poziv javnosti – nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018
Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018
Obrazac za sudjelovanje – nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018

Nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2018. godinu

Poziv javnosti – nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018
Nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018
Obrazac za sudjelovanje – nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018

25.01.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 25.01. do 09.02.2018.

Nacrt Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama
Nacrt Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama
Obrazac za sudjelovanje – nacrt Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama 

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama

15.01.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 15.01. do 25.01.2018.

Nacrt Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Poslovničke odluke
Nact Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća sa izmjenama
OBRAZAC za sudjelovanje – nacrt Poslovničke odluke

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Poslovničke odluke

11.01.2018. objavljeno/savjetovanje otvoreno od 12.01. do 22.01.2018.

Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Statutarne odluke
Poziv javnosti – nacrt Statutarne odluke Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Stututa
Pročišćeni tekst Statuta Općine Kalnik sa izmjenama
OBRAZAC za sudjelovanje – nacrt Statutarne odluke 

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Statutarne odluke

3.01.2018. objavljeno/savjetovanje otvoreno od 04.01. do 19.01.2018.

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik

Poziv na internetsko savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge
OBRAZAC za sudjelovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge
Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge 

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge

______________________________________________________

Što je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću?

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna kroz Strategiju suzbijanja korupcije u jednom od svojih općih ciljeva predviđa „Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u tijelima javne vlasti“. S tim u vezi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nadležna tijela javne vlasti dužna su osigurati transparentnost i građanima osigurati sudjelovanje u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13. i 85/15.) određena je obveza objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Kalnik, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem općine (uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljeni su obrasci za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju, u kojem su objavljeni razlozi donošenja ili izmjene akta kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići, odnosno obavijest o provođenju savjetovanja nekom drugom metodom. Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Skip to content