Logotip web stranice kalnik.hr

Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.

Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. za usluge

Kalnik, Trg Stjepana Radića 5

MBS: 070157128
OIB: 51917149477

MBPS: 4838866
Pogrebne i srodne djelatnosti prema NKD-u 2007.  – 9603

KONTAKT:

E-mail: [email protected]

mobitel: 095 398 6682

Predmet poslovanja: prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta, upravljanje grobljem, pogrebnička djelatnost, djelatnost druge obrade otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost sakupljanja otpada, djelatnost zbrinjavanja otpada, gospodarenje otpadom,  djelatnost ispitivanja i analize otpada, projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja, energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, čišćenje svih vrsta objekata, posredovanje u prometu nekretnina, poslovanje nekretninama, poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina, kupnja i prodaja robe, pružanje usluga u trgovini, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, zastupanje inozemnih tvrtki, javna vodoopskrba, javna odvodnja, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje priključaka na vodoopskrbi i odvodnji, umjeravanje vodomjera, proizvodnja energije za vlastite potrebe, održavanje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Osnivač poduzeća je Općina Kalnik. Tijela Komunalnog poduzeća Kalnik d.o.o. su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Skupštinu čini općinski načelnik Općine Kalnik. Nadzorni odbor ima 3 člana. Uprava se sastoji od 1 direktora.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa na grobljima na području Općine Kalnik 1. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa

Cjenik usluga na grobljima na području Općine Kalnik

Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. je Uprava groblja, koje upravlja:

  • grobljem u Kalniku,
  • grobljem u Vojnovcu Kalničkom.

Poslovi upravljanja grobljima obuhvaćaju dodjelu grobnih mjesta na korištenje, organizaciju pogreba, održavanje groblja, zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina te održavanje staza i putova.

Radno vrijeme Uprave groblja:
radni dan od 07.00 do 15.00 sati

Prijava ukopa: 

Prijava ukopa obavlja se od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,00 do 15,00 sati osobno u Upravi groblja ili na broj mobitela 095 398 6682. Izvan radnog vremena prijava ukopa može se obaviti u vremenu od 15,00 do 22,00 sata na broj mobitela 095 398 6682.

Ugovaranje i održavanje pogreba:  

Ugovaranje pogreba obavlja se u Upravi groblja, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Skip to content