Logotip web stranice kalnik.hr

Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.

Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. za usluge

Kalnik, Trg Stjepana Radića 5
48267 Orehovec

MBS: 070157128
OIB: 51917149477

MBPS: 4838866
Pogrebne i srodne djelatnosti prema NKD-u 2007.  – 9603

Direktor: Željko Car – 099 2126 744

E-mail: [email protected]

Predmet poslovanja: prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta, upravljanje grobljem, pogrebnička djelatnost, djelatnost druge obrade otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost sakupljanja otpada, djelatnost zbrinjavanja otpada, gospodarenje otpadom,  djelatnost ispitivanja i analize otpada, projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja, energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, čišćenje svih vrsta objekata, posredovanje u prometu nekretnina, poslovanje nekretninama, poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina, kupnja i prodaja robe, pružanje usluga u trgovini, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, zastupanje inozemnih tvrtki, javna vodoopskrba, javna odvodnja, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje priključaka na vodoopskrbi i odvodnji, umjeravanje vodomjera, proizvodnja energije za vlastite potrebe, održavanje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Osnivač poduzeća je Općina Kalnik.

Tijela Komunalnog poduzeća Kalnik d.o.o. su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Skupštinu čini općinski načelnik Općine Kalnik. Nadzorni odbor ima 3 člana. Uprava se sastoji od 1 direktora.

Skip to content