Logotip web stranice kalnik.hr

Izjava o pristupačnost

Općenito

Općina Kalnik, OIB 82550572500, nastoji svoje mrežne stranice https://kalnik.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općina Kalnik koje se nalazi na adresi https://www.kalnik.hr/.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište https://www. kalnik.hr/. djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • dio slika nema prikladan tekstualni (alt) atribut na hrvatskom jeziku i/ili zvučni naziv na hrvatskom jeziku koji je kratak;
 • dio slika nema opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što slika prikazuje;
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • neke od slikovnih datoteka još uvijek koriste tekst kao prikaz obavijesti

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Kalnik je provela korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja u maksimalnoj mogućoj mjeri.

 • tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u primjerenoj veličini
 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
 • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
 • svi animirani dijelovi stranice mogu se zaustaviti prelaskom pokazivača miša ili odabirom za tog namijenjenom gumba
 • stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti
 • posredstvom Izbornika pristupačnosti dodana je opcija za odabiru fonta za osobe s disleksijom
 • stranici se može promijeniti kontrast
 • na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti
 • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv
 • audio i video zapisi koji su objavljeni na mrežnoj stranici nikad ne dolaze samostalno nego su popraćeni tekstualnim opisom koji prethodi zapisu

Pristupačnost na mrežnoj stranici www. kalnik.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti »UserWay – izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu www. kalnik.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines) te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Izbornik pristupačnosti može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u donjem lijevom kutu stranice ili pritiskom kombinacija tipki na tipkovnici CTRL + U. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

Mrežne stranice općine Kalnik optimizirane su za novije generacije internet preglednika:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Kalnik nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www. kalnik.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica ne pronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www. kalnik.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine Općina Kalnik kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Za sve gore navedene neusklađenosti Općina Kalnik privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Kalnik. Općina Kalnik će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Kalnik.

Zahtjev možete poslati uputiti u pisarnicu Općine na kontakt:

 • poštom na adresu: Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik,48260 Križevci

Općina Kalnik je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected].

Skip to content