Logotip web stranice kalnik.hr

Općinsko vijeće

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeće Općine Kalnik

Članovi Općinskog vijeća Općine Kalnik, od srpnja 2023. godine:

 1. Olinka Gjigaš, predsjednica – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 2. Tihomir Radiček, potpredsjednik – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 3. Ivan Biškup – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 4. Matija Kovačić – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 5. Saša Višak – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 6. Mateja Jež Rogelj– HDZ
 7. Kristina Črček – SDP
 8. Mario Filipašić – SDP
 9. Ivan Car – SDP

Članovi Općinskog vijeća Općine Kalnik, po konstituiranju 11. lipnja 2021. godine:

 1. Olinka Gjigaš, predsjednica – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 2. Tihomir Radiček, potpredsjednik – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 3. Ivan Biškup – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 4. Matija Kovačić – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 5. Saša Višak – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 6. Mateja Jež Rogelj– HDZ
 7. Mladen Kešer – SDP
 8. Mario Filipašić – SDP
 9. Ivan Car – SDP

________________________________________________________________________________________

 

Članovi Općinskog vijeća Općine Kalnik na dan 28. rujna 2018. godine:

 1. Igor Tomić, predsjednik – SDP, HNS, HSS, HSU
 2. Zoran Pugar – potpredsjednik – SDP, HNS, HSS, HSU
 3. Vilim Varović – SDP, HNS, HSS, HSU
 4. Valek Hrlec – SDP, HNS, HSS, HSU
 5. Josip Štragelj – SDP, HNS, HSS, HSU
 6.  Ivan Car – SDP, HNS, HSS, HSU
 7. Zdenka Pugar – HDZ
 8. Danijel Hrg – HDZ
 9. Stjepan Koretić – HDZ
 10. Božidar Kovačić – MREŽA

Članovi Općinskog vijeća Općine Kalnik, po konstituiranju 9. lipnja 2017. godine:

 1. Igor Tomić, predsjednik – SDP, HNS, HSS, HSU
 2. Paula Radić Puač, potpredsjednica – SDP, HNS, HSS, HSU
 3. Zoran Pugar – SDP, HNS, HSS, HSU
 4. Vilim Varović – SDP, HNS, HSS, HSU
 5. Valek Hrlec – SDP, HNS, HSS, HSU
 6. Josip Štragelj– SDP, HNS, HSS, HSU
 7. Nikolina Sokač-Matušec – SDP, HNS, HSS, HSU
 8. Zdenka Pugar – HDZ
 9. Danijel Hrg – HDZ
 10. Stjepan Koretić – HDZ
 11. Božidar Kovačić – MREŽA
Skip to content