Logotip web stranice kalnik.hr

Crkva sv. Brcka

Crkva sv. Brcka se kao župna crkva spominje 1501. godine no građevina je vjerojatno starija međutim ne postoje pisani dokazi.

U crkvi su očuvane vrlo vrijedne gotičke freske iz najranije faze izgradnje crkve.

Freske prikazuju mučeničku smrt Sv. Petra iz Verone.Freske su tadašnja donacije kralja Ludovika I. koji se navodno pojavljuje na samoj freski u liku donatora.
Kroz te freske vidljiva je važnost i značenje nekadašnje slobodnog kraljevskog grada Brezovice kao i kulturnih crkvenih patrona, gospodara Velikog Kalnika.

Crkva je obnovljena 1518. godine kada poprima današnji oblik odnosno kasnogotičku organizaciju prostora crkve. U toj fazi obnove cijelo svetište crkve oslikano je rustičnim zidnim slikarijama (freskama) koje su rad vjerojatno nekog domaćeg majstora s početka 16. stoljeća. Na freskama iz tog razdoblja prikazan je Krist u slavi, sunce i mjesec, simboli evanđelista i anđeli na svodu, a na stijenama u tri zone sveci i svetice, apostoli, glava Kristova, troglavo Trojstvo te dva feudalna donatora (vjerojatno Tomo Bakač Erdödy i Baltazar Alapić, graditelj svetišta ili njegov sin (Ivan).

U crkvi se nalazio gotički drveni reljef «Rođenje Isusovo» iz 15. stoljeća, koji je prenijet u župnu crkvu u Križevce te kanobarokni inventar.

Svojim arhitektonskim osobinama crkva sv. Brcka zauzima zančajno mjesto u okviru hrvatske sakralne umjetnosti, bacajući osobito svjetla na složena stilska strujanja kasnoga srednjeg vijeka. (Anđela Horvat, Miljenka Fischer,)

Skip to content