Logotip web stranice kalnik.hr

Socijalna skrb

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 25/22)

 1. Naknada za troškove stanovanja, Zahtjev za troškove stanovanja
 2. Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih i srednjih škola,
 3. Jednokratna pomoć za novorođeno dijete, Zahtjev za jednokratnu pomoć za novorođeno dijete
 4. Financiranje pogrebnih troškova osobama koje nema tko sahraniti,
 5. Jednokratna pomoć samcima i obiteljima slabijeg imovinskog stanja koji se nalaze u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima,
 6. Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi,
 7. Sufinanciranje Gradskog društva Crvenog križa Križevci.

 

Podnošenje zahtjeva za troškove stanovanja

Zahtjev za troškove stanovanja

Pravo na naknadu troškova stanovanja ima korisnik zajamčene minimalne naknade pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“ broj 18/22. i 46/22) i Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/22) ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Korisnici koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Križevci mogu Općini Kalnik podnijeti zahtjev za troškove stanovanja

Zahtjev je potrebno podnijeti na propisanom obrascu, a uz zahtjev treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 • preslika rješenje Centra za socijalnu skrb Križevci o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • preslika bankovnog računa podnositelja zahtjeva
 • računi za troškove stanovanja

Obrazac je moguće preuzeti na web stranici Općine Kalnik ili ga korisnik može dobiti ispisanog prilikom podnošenja u Općini Kalnik.

 

 

 

 

 

Skip to content