Logotip web stranice kalnik.hr

Nepravilnosti

Osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Kalnik imenovana je Lovorka Krajcer.

Kontakt podaci osobe za nepravilnosti:

Kalnik, Trg Stjepana Radića 5
Tel: 048/857-249
E-mail: [email protected]

Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

  • za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti,
  • obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti,
  • procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti,
  • odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru,
  • predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti,
  • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  • pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje,
  • pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima.

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti Općine Kalnik

Skip to content