Logotip web stranice kalnik.hr

Nepravilnosti

Osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Kalnik imenovana je:

Jasmina Žibrin,

Trg Stjepana Radića 5, Kalnik

Tel: 048/857-250

Fax: 048/270-760

E-mail: [email protected]

 

Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

– zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
– pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
– sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
– surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

Skip to content