Logotip web stranice kalnik.hr

Porez na kuće za odmor

Dostava prijave poreza na kuće za odmor

Obveznici prijave su vlasnici kuća za odmor na području Općine Kalnik.

Obavještavaju se porezni obveznici koji to do sada nisu učinili, da prijavu i potrebne podatke u svrhu razreza poreza na kuće za odmor mogu dostaviti Poreznoj upravi, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 8, 48260 Križevci najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Za prijavu je dostupan Obrazac Prijava poreza na kuće za odmor.

Porez na kuću za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine, a poreznu prijavu trebaju podnijeti svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Porezne uprave došlo do promjene stanja u smislu korisne površine ili promjene vlasništva. Također prijave trebaju podnijeti i novi vlasnici kuća za odmor.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski, u to se ne ubrajaju gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16, 101/17) i Odlukom o općinskim porezima Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 11/17. i 20/17 ) propisano je da su obveznici plaćanja poreza na kuću za odmor pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuće za odmor na području općine Kalnik.
Za nepodnošenje prijava predviđene su novčane kazne.

Temeljem Zakona o lokalnim porezima, za nepodnošenje prijave s podacima koji su nužni za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne u iznosu od 1.000,00 kn do 25.000,00 kn.
Porezna prijava ne mora biti ispunjena na navedenom obrascu, ali mora biti čitka i mora sadržavati sve tražene podatke iz objavljenog obrasca.

Za sve upite o općinskim porezima obratite se u Općinu Kalnik osobno, putem telefona: (048) 857 249 ili putem e-maila: [email protected]

Odluka o općinskim porezima

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik

Obavijest o obvezi prijave nekretnine za razrez poreza na kuće za odmor

Obrazac prijave obveznika poreza na kuće za odmor (.doc)

Obrazac prijave obveznika poreza na kuće za odmor (.pdf)

Skip to content