Logotip web stranice kalnik.hr
Dijalog EU-a s mladima

Dijalog EU-a s mladima

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka na svim razinama, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog EU-­a s mladima sluzi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem sto većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

Trenutno se provodi VII. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating Opportunities for Youth), u razdoblju od siječnja 2019. do sredine 2020. godine, tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.

Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je ,,MOGUĆNOSTI ZA MLADE U RURALNIM PODRUČJIMA”.

U konzultacijski proces Dijaloga EU-a s mladima uključuju se sva tijela državne uprave, institucije i organizacije, odnosno donositelji odluka, s ciljem rasprave o temama i izazovima s kojima se mladi danas svakodnevno susreću.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji. Navedeni upitnik dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – i poveznici eupita.eu.

Slijedom navedenoga, ovim putem Vas pozivamo na aktivno uključivanje u proces Dijaloga EU-a s mladima te da u tu svrhu ovaj poziv za uključivanje sto većeg broja mladih u vašoj općini, gradu i županiji proslijedite savjetima mladih kako bi pozvali sto veći broj mladih da ispune anketni upitnik.

Dodatno molimo županije da proslijede poziv za uključivanje i ispunjavanje upitnika srednjim školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama na području županije.

Također molimo sve općine, gradove i županije da informacije o Dijalogu EU-a s mladima i poziv na ispunjavanje navedenoga anketnog upitnika objave na svojim mrežnim stranicama na istaknutome mjestu.

Rezultati konzultacijskog procesa Dijaloga EU-a s mladima uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije, koje na razini ministara usvaja Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Na taj način zajednički kreiramo politike za mlade na Europskoj razini koje postaju obvezujuće na nacionalnim razinama u državama članicama.

Hrvatska je u proteklom ciklusu uključenosti mladih u proces Dijaloga EU-a sa mladima zauzela visoko 4. mjesto u Europskoj uniji po broju mladih koji su sudjelovali u Dijalogu. Želimo da u ovom ciklusu još povećamo participiranje i doprinos mladih u Hrvatskoj u kreiranju budućih politika i mjera za mlade te da Hrvatska bude medu zemljama koje su po uključenosti i stavovima mladih dale najveći doprinos.

Rok za ispunjavanje Upitnika je 27. rujna 2019. godine.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

Skip to content