Logotip web stranice kalnik.hr

Dnevni red za 3. sjednicu Općinskog vijeća

Za danas 4. kolovoza zakazana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik. Predsjednik Vijeća Dražen Car predložio je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik,

2. Zaključak o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2009. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine,

3. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2009. godini,

4. Izmjene Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Kalnik u 2009. godini,

5. Izmjene Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2009. godini,

6. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2009. godini,

7. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2009. godini,

8. Donošenje programa utroška sredstava šumskog doprinosa,

9. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2009. godinu,

10. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popise birača Općine Kalnik i imenovanje predsjednika, članova i njihovih zamjenika,

11. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općinskog vijeća Općine Kalnik,

12. Rješenje o osnivanju odbora za socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Kalnik i imenovanju predsjednika i članova,

13. Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kalnik,

14. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Općine Kalnik,

15. Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2009. godini,

16. Razno.

Skip to content