Logotip web stranice kalnik.hr
Dodatni naputak za izdavanje propusnica OPG

Dodatni naputak za izdavanje propusnica OPG

 

 

 

Svi djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva uključeni su u izdavanje iskaznica na području Koprivničko križevačke županije.

PROPUSNICA – ZA OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
Kome je potrebna?

Vezano uz priopćenje Ministarstva poljoprivrede o izdavanju propusnica poljoprivrednicima daje se tumačenje:
Propusnica koju izdaju službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nije potrebna poljoprivrednim proizvođačima koji ne napuštaju mjesto prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Odgovorne osobe u pravnoj osobi koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (trgovačka društva, obrti, zadruge) izdaju objavljenu Propusnicu (niže u tekstu) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za svoje zaposlenike.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstava koja su u registru poreznih obveznika i imaju prihod veći od 80 500,00 kuna smatraju se poslovnim subjektima te imaju pravo izdati Propusnicu (niže u tekstu) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ovjerenu pečatom i potpisom vlasnika sebi, članovima i zaposlenicima (ako ih imaju) na OPG-u.

Izgled objavljene Propusnice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (izvor: NN 35/2020; Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj):

 

 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE IZDAJE PROPUSNICU NOSITELJIMA I ČLANOVIMA OPG-a KOJI NEMAJU ZAPOSLENE OSOBE NA OPG-u I OPG-ima KOJI NISU U REGISTRU POREZNIH OBVEZNIKA.

Zahtjev za izdavanje Propusnice dostupan je na linku:
https://www.savjetodavna.hr/propusnice/

Osobe koje nisu nositelji niti članovi OPG-a ne mogu dobiti Propusnicu po osnovi obavljanja poljoprivrednih radova, izuzev pčelara koji su u evidenciji pčelara Hrvatskog pčelarskog saveza i posjednika domaćih životinja koji su upisani u Registar farmi (JRDŽ).

Građanima Republike Hrvatske za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednim resursima koji se nalaze izvan teritorija RH, službenici Ministarstva poljoprivrede ne izdaju Propusnice. U tim slučajevima potrebno se obratiti Stožerima civilne zaštite i Ravnateljstvu policije.

Sve do sada izdane Propusnice su važeće. Ne treba ponovno podnositi Zahtjev.

Slavko Kopilović, dipl.ing.agr.
Voditelj službe za stručnu podršku – područna jedinica Koprivnica

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva
Ivana Z.Dijankovečkog 12,
Križevci, Hrvatska/Croatia
Tel: +385 48 712491
Mob: +385 91 4882778
Mail: [email protected]
Web: www.savjetodavna.hr i www.mps.hr

Skip to content