Logotip web stranice kalnik.hr

Dokumentacija za nadmetanje – Dogradnja i rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11. 86/13. 14/13. i 13/14.), Općina Kalnik raspisuje otvoreni postupak javne nabave u kojem je predmet nabave Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Kalnik.

Rok za dostavu ponude je 12. rujna 2014. godine do 12:00 sati.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem pošte ili neposredno u JUO Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom – Ne otvaraj – ponuda za “Dogradnju i rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića”.

Poziv za nadmetanje i cjelokupna dokumentacija objavljena je u Elektronskom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 21. kolovoza 2014. godine, a isto možete pronaći OVDJE .

Skip to content