Logotip web stranice kalnik.hr
Elaborat činjeničnog stanja građevine Dom za starije i nemoćne osobe Gornje Borje

Elaborat činjeničnog stanja građevine Dom za starije i nemoćne osobe Gornje Borje

U nedjelju, 20. ožujka 2022. godine održan je sastanak sa mještanina naselja Gornje Borje na kojem su doneseni slijedeći zaključci:

  1. Nema rušenja postojećeg objekta, bez obzira na nedostatke u gradnji.
  2. U najkraćem roku angažirati će se projektant da izradi novi projekt u kojem će biti uvršteno izvedeno stanje, nakon čega se planira ići na izmjenu građevinske dozvole te nastavak gradnje.

Dogovorene su i ostale aktivnosti koje će se realizirati u narednom periodu:

  • postavljanje betonskih cijevi u Gornjem Borju
  • sanacija puta od Pepeka prema Močilama
  • sanacija puta od Borja prema Vinodolu.

Prema zahtjevu mještana koji su prisustvovali predmetnom sastanku, javno se objavljuje izrađeni Elaborat utvrđivanja činjeničnog stanja zatečene gradnje građevine Dom za starije i nemoćne osobe u naselju Gornje Borje, kako bi isti bio dostupan na uvid široj javnosti.

Elaborat G. Borje – vještak D. Milobara

Skip to content