Logotip web stranice kalnik.hr

Elementarna nepogoda od suše

Obavještavaju se poljoprivrednici koji imaju štete od suše na poljoprivrednim kulturama na području Općine Kalnik da sukladno Zaključku Župana Koprivničko-križevačke županije od 27. srpnja 2011. godine o proglašenju elementarne nepogode zbog šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama od suše, prijave štetu Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Prijave se zaprimaju Općini Kalnik radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati zaključno sa 4. kolovoza 2011. godine.

Prijavitelj je dužan uz popunjeni obrazac prijave koji će dobiti od djelatnika Općinske uprave dostaviti presliku osobne iskaznice, OIB, broj računa za isplatu štete i presliku LISTA B Zahtjeva za poticaj (za komercijalna OPG koji su upisani u Upisnik). Prijavitelji korisnici dohodovne potpore duľni su priložiti presliku Zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Oni prijavitelji koji nisu upisani u Upisnik OPG dužni su priložiti presliku Posjedovnog lista.

Osim vlasnika ili korisnika imovine, štetu može prijaviti i član obiteljskog domaćinstva.

Sve informacije mogu se dobiti na telefone broj: 048/857-250 ili 048/857-249.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

Valent Nemec, v.r.

Skip to content