Logotip web stranice kalnik.hr
„EU Culture Project“ okuplja građane iz cijele Europe za međukulturalni dijalog i razvoj zajedničkog europskog identiteta

„EU Culture Project“ okuplja građane iz cijele Europe za međukulturalni dijalog i razvoj zajedničkog europskog identiteta

Ig, Slovenija – Projekt „EU Culture“ uspješno je okupio europske građane različitih nacionalnosti i jezika kako bi ostvarili međukulturalni dijalog i doprinijeli razvoju dinamičnog i raznolikog europskog identiteta koji čini osnovu zajedničke budućnosti. Projekt je uključivao pripremne aktivnosti online sastanaka i organizaciju međunarodnog događanja.

Trodnevni međunarodni događaj održan je u Igu u Sloveniji, vodećoj zemlji partneru, a sudjelovalo je 192 stranih i više od 80 domaćih sudionika, ukupno 272 sudionika. U projektu su sudjelovala tri partnerske organizacije iz tri zemlje članice Europske Unije: općine Ig-Slovenija, predstavnici Općine Kalnik (Hrvatska), i općine Sopronkövesd (Mađarska).

Međunarodna konferencija “EU Culture” poklopila se s organizacijom tradicionalnog lokalnog festivala “Karneval pod Krimom”. Karnevalsko vrijeme u Sloveniji poznato je po tome što je veselo, razigrano i šareno. Karnevalske priredbe i povorke održavaju se u mnogim gradovima, a ni općina Ig nije iznimka. Na manifestaciji su prikazani tradicijski karnevalski likovi i maske koje odražavaju aktualno stanje u društvu. Među sudionicima su bile domaće skupine iz okolice te domaća kulturna i druga društva koja su prikazala scene iz lokalnih legendi i aktualnosti. Sudjelovale su i skupine tradicijskih maski iz raznih krajeva Slovenije, Hrvatske i Mađarske.

Tijekom trodnevne međunarodne konferencije „EU kultura“ organizirano je nekoliko aktivnosti, uključujući tribinu na temu „Kulturni i kreativni sektor, mogućnosti i izazovi“, interaktivno predavanje na temu „Narodne tradicije u cilju očuvanja identiteta kao doprinos sveobuhvatnom europskom identitetu“, te dva okrugla stola koji su okupili sudionike u raspravi o ravnopravnosti spolova i europskim vrijednostima te jednu radionicu o suradnji na lokalnoj razini.

Popratna karnevalska događanja i povorke organizirane u okviru festivala „Karneval pod Krimom“ imale su za cilj privući građane, posebice mlađe generacije, gdje su sudionici i predstavnici različitih kultura i zajednica kroz glazbu predstavili svoju kulturnu baštinu, promičući različitosti i zajedničke europske vrijednosti. Događaj je kroz glazbu promicao međusobno razumijevanje i toleranciju, pridonoseći tako boljem razumijevanju dinamike i višeslojnosti europskog identiteta.

Projekt EU Culture postigao je veliki uspjeh u postizanju svojih ciljeva i promicanju međukulturalnog dijaloga i razumijevanja među europskim građanima.

Skip to content