Logotip web stranice kalnik.hr
FINANCIJSKE OBAVEZE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA sa područja Općine Kalnik za 2023. godinu

FINANCIJSKE OBAVEZE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA sa područja Općine Kalnik za 2023. godinu

Privatni iznajmljivači dužni su podmiriti slijedeće obaveze:

Turistička pristojba na području Općine Kalnik računa se:
UKUPAN BROJ POSTELJA x 32,52 EUR (245,00 kn =visina paušala turističke pristojbe) = paušal boravišne pristojbe za godinu dana

Odluku o visini godišnjeg paušala turističke pristojbe za 2023. godinu donosi županijska skupština za područje svojih općina i gradova (https://kckzz.hr/…/795-12-odluka-o-visini-turisticke…)
Uplatnice za turističku pristojbu mogu se preuzeti iz sustava eVisitor. Plaćanja turističke pristojbe obavlja se u tri jednaka obroka s rokovima dospijeća do 31.7., do 31.8., do 30.9. tekuće godine.

Paušalni porez na dohodak za privatne iznajmljivače
Osnovica za obračun paušala se razlikuje od općine do općine i grada do grada, ali je obračun svugdje jednak, a u Općini Kalnik iznosi: BROJ FIKSNIH KREVETA x 66,36 EUR (500 kuna) = PAUŠALNI POREZ

Visina paušalnog poreza se obračunava po broju fiksnih kreveta u domaćinstvu. Na paušal ne utječe popunjenost smještaja, niti broj dana u godini u kojima se pružaju usluge. Paušalni porez uplaćuje se račun grada/općine prema prebivalištu, a plaća se tromjesečno na temelju rješenja kojeg izdaje Porezna uprava.

Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za pružanje usluga građana u domaćinstvu su: za I. tromjesečje najkasnije do 31. ožujka, II. tromjesečje najkasnije do 30. lipnja, III. tromjesečje najkasnije do 30. rujna i za IV. tromjesečje najkasnije do 31. prosinca.

Turistička članarina
Obračunava se paušalno ovisno o broju glavnih i pomoćnih ležaja. Iznajmljivači su obvezni plaćati članarinu neovisno o tome da li u mjestu postoji turistička zajednica.
Računa se kao umnožak najvećeg broja kreveta u smještajnom objektu u prethodnoj godini i iznosa članarine za svaki krevet, utvrđenih rješenjem nadležnog upravnog tijela.

Godišnji paušalni iznos turističke članarine :
GLAVNI KREVET = 5,97 EUR * BROJ KREVETA
POMOĆNI KREVET = 2,99 EUR * BROJ KREVETA

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa dospijećem: 31. srpnja, 31. kolovoza, 30. rujna tekuće godine.

Iznajmljivači dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi (prema prebivalištu iznajmljivača) posebni Obrazac TZ–2 Za potrebe kontrole ukupnog poslovanja u obrascu iskazuju podatak o ukupnom ostvarenom prometu za prethodnu godinu iz evidencije prometa.

Skip to content