Logotip web stranice kalnik.hr
Financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2018.

Financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2018.

 

 

Na temelju odredbi Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 8/16.) općinski načelnik Općine Kalnik dana 22. veljače 2018. godine objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2018. godini

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1 – Kultura, kulturno-turističke manifestacije i poticanje kulturno umjetničkog amaterizma

 • očuvanje nematerijalne baštine, promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine kraja;
 • provođenje i organiziranje raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja;
 • znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa;
 • izdavačka djelatnost literarnog, glazbenog i scenskog izričaja;
 • organizacija i sudjelovanje na kulturno umjetničkim i zabavnim manifestacijama.

Prioritetno područje 2 – Ostale društvene djelatnosti (umirovljenici, braniteljske udruge i dr.)

 • očuvanje tekovina i zaštite vrijednosti Domovinskog rata;
 • djelovanje udruga koje rade s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i sl.;
 • promicanje zdravlja, prevencija bolesti, briga i skrb o socijalnim potrebama te poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba.

Prioritetno područje 3 – Sport i sportske manifestacije

 • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži;
 • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša;
 • vođenje i organizacija sportskih natjecanja;
 • postizanje sportskih uspjeha;
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana;
 • organizacija sportskih manifestacija.

Prioritetno područje 4 – Gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj

 • marketinška aktivnost (promidžbeni materijali, katalozi, trošak izlagačkog prostora, trošak medijskog oglašavanja i emisija, te druga vrsta troškova marketinške aktivnosti);
 • stručne ekskurzije, organizacija manifestacija i sl.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se do 26. ožujka 2018. godine do 12,00 sati, neovisno o načinu dostave.

Svu potrebnu natječajnu dokumentaciju i dodatne upute možete preuzeti u nastavku:

a) Temeljni dokumenti za raspisivanje i provedbu javnog natječaja:

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstva iz Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga
Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u 2018. godini
Upute za prijavitelje na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u 2018. godini 

b) Obrasci za prijavu programa/projekta:

Obrazac opisa programa/projekta 2018
Obrazac proračuna programa/projekta 2018
Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2018
Obrazac popisa priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 2018

c) Obrasci za procjenu i provedbu projekta te izvještavanje po okončanju projekta:

Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta 2018
Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta 2018 
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta 2018
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta 2018 
______________________________________________________________________________________

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja 2018

Skip to content