Logotip web stranice kalnik.hr
Financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2018.

Financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2018.

 

 

Na temelju odredbi Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/16.) općinski načelnik Općine Kalnik dana 13. studenoga 2018. objavljuje

II.
Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2018. godini

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeće prioritetno područje:

Prioritetno područje 3 – Sport i sportske manifestacije

  • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži;
  • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša;
  • vođenje i organizacija sportskih natjecanja;
  • postizanje sportskih uspjeha;
  • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana;
  • organizacija sportskih manifestacija.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se do 13.12.2018. do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.

Svu potrebnu natječajnu dokumentaciju i dodatne upute možete preuzeti u nastavku:

a) Temeljni dokumenti za raspisivanje i provedbu javnog natječaja:

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga
II Odluka načelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstva iz Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu
II Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u 2018
Upute za prijavitelje na II Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u 2018

b) Obrasci za prijavu programa/projekta: 

II Obrazac opisa programa – projekta 2018
II Obrazac proračuna programa – projekta 2018
II Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2018
II Obrazac popisa priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 2018

c) Obrasci za procjenu i provedbu projekta te izvještavanje po okončanju projekta:

Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta 2018
Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta 2018
II Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa 2018
II Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa 2018

______________________________________________________________________

Izmjene i dopune Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja 2018

Skip to content