Logotip web stranice kalnik.hr

II. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA KAMEŠNICA

Općina Kalnik objavljuje II. Javni poziv za dostavu ponude za radove izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kamešnica, ulica Hrlci, Ev.br. nabave 4/17. NMV.

Ponuda mora sadržavati: popunjeni ponudbeni list, tražene dokaze sposobnosti, popunjeni troškovnik i ostalo (popunjene, potpisane i ovjerene tražene izjave).

Ponude moraju biti dostavljene osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na koju se obavezno navodi: naziv Naručitelja, naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave, evidencijski broj nabave, uz naznaku: „NE OTVARAJ“, do 14. kolovoza 2017. do 12,00 sati na adresu Naručitelja: OPĆINA KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK, 48267 OREHOVEC.

II Poziv za dostavu ponuda – Opskrbni cjevovod naselja Kamešnica

Natječajni troškovnik

Skip to content