Logotip web stranice kalnik.hr

III. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA KAMEŠNICA

Općina Kalnik objavljuje III. Javni poziv za dostavu ponude za radove izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kamešnica, ulica Hrlci, Ev.br. nabave 4/17. NMV.

Ponude moraju biti dostavljene osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na koju se obavezno navodi: naziv Naručitelja, naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave, evidencijski broj nabave, uz naznaku: „NE OTVARAJ“, do 22. rujna 2017. do 12,00 sati na adresu Naručitelja: OPĆINA KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK, 48267 OREHOVEC.

III Poziv za dostavu ponuda – Opskrbni cjevovod naselja Kamešnica

Natječajni troškovnik

Skip to content