Logotip web stranice kalnik.hr

Izbori

IZVJEŠĆE O UTROŠKU FINANCIJSKIH SREDSTAVA U POSTUPKU PROVEDBE IZBORA

U nedjelju 14. veljače, u prostorijama vijećnice Općine Kalnik, održane su 1. konstituirajuće sjednice vijeća Mjesnih odbora na području Općine Kalnik, koje je sazvao g. Marijan Vuković, imenovani Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Kalnik.

Imenovane/i su predsjednice/i vijeća Mjesnih odbora kako slijedi:

 • Mjesni odbor Kalnik – Marija Radiček,  SDP
 • Mjesni odbor Kamešnica – Ana Tomašić, SDP
 • Mjesni odbor Potok Kalnički – Kristina Višak, SDP
 • Mjesni odbor Borje – Marko Remetić, SDP
 • Mjesni odbor Šopron – Mateja Jež Rogelj, HDZ
 • Mjesni odbor Obrež Kalnički – Tomislava Sokač, SDP
 • Mjesni odbor Popovec Kalnički – Stjepan Koretić, HDZ-HSS
 • Mjesni odbor Vojnovec Kalnički – Franjo Mrvčić, SDP

Vijeća Mjesnih odbora su u konačnici sljedećeg sastava:

 • Vijeće Mjesnog odbora Kalnik:
 • Marija Radiček, SDP
 • Krunoslav Črček, SDP
 • Jadranka Bos, SDP
 • Frankopan Tomić, HDZ-HSS
 • Ivan Gelemanović, HDZ-HSS
 • Vijeće Mjesnog odbora Kamešnica:
 • Ana Tomašić, SDP
 • Danijel Fagnjen, SDP
 • Danijela Bertusi, SDP
 • Darko Jembrek, HDZ-HSS
 • Davor Aleksa, HDZ-HSS
 • Vijeće Mjesnog odbora Potok Kalnički:
 • Kristina Višak, SDP
 • Ivan Car, SDP
 • Ivica Arki, SDP
 • Danijel Hrg, HDZ-HSS
 • Tihomir Hadrović, HDZ-HSS
 • Vijeće Mjesnog odbora Borje:
 • Marko Remetić, SDP
 • Mladen Biškup, SDP
 • Ivica Marković, HDZ-HSS
 • Vijeće Mjesnog odbora Šopron:
 • Mateja Jež Rogelj, HDZ
 • Rudolf Grbus, HSS
 • Stjepan Blašković, HSS
 • Vilim Varović, SDP
 • Tomislav Kvakar, SDP
 • Vijeće Mjesnog odbora Obrež Kalnički:
 • Tomislava Sokač, SDP
 • Danijel Nežak, SDP
 • Zdenko Štriga, HDZ-HSS
 • Vijeće Mjesnog odbora Popovec Kalnički:
 • Stjepan Koretić, HDZ-HSS
 • Dražen Faltak, HDZ-HSS
 • Darko Koritić, HDZ-HSS
 • Vijeće Mjesnog odbora Vojnovec Kalnički:
 • Franjo Mrvčić, SDP
 • Nikolina Sokač – Matušec, SDP
 • Zdravko Benjak, SDP

Na temelju članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/14.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kalnik za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Kalnik utvrđuje i objavljuje rezultate izbora provedenih 10. siječnja 2016. godine kako slijedi:

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KALNIK
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAMEŠNICA
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA POTOK KALNIČKI
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BORJE
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OBREŽ KALNIČKI
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠOPRON
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA POPOVEC KALNIČKI
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VOJNOVEC KALNIČKI

Objava biračima o raspisivanju Izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Općinsko vijeće Općine Kalnik na svojoj 17. sjednici održanoj 4. studenoga 2015. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik. Dan provedbe izbora je nedjelja, 10. siječnja 2016. godine.
Pozivaju se zainteresirane političke stranke i birači da dostave kandidacijske liste Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije do 15. prosinca 2015. godine do 24,00 sata, na propisanim obrascima i sukladno Obvezatnim uputama.

Objava biračima

Poveznica za provjeru upisa u Registar birača za birače

Odluka o raspisivanju Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kalnik

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kalnik

Obvezatne upute u postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik su sljedeće:

Obvezatne upute I.

Obvezatne upute II.

Obvezatne upute III.

Obvezatne upute IV.

Obvezatne upute V.

Obvezatne upute VI.

Obvezatne upute VII.

Obvezatne upute VIII.

Obrasci potrebni za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik:

OBRAZAC 1 – kandidacijska lista za političke stranke

OBRAZAC 2 – kandidacijska lista za grupe birača

OBRAZAC 3 – očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

OBRAZAC 4 – izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora

OBRAZAC 4 – izjava o prihvaćanju dužnosti člana OIP

OBRAZAC 5A – rješenje o imenovanju stalnog sastava OIP

OBRAZAC 5B – rješenje o imenovanju proširenog sastava OIP

OBRAZAC 6 – rješenje o određivanju biračkih mjesta

OBRAZAC 7 – rješenje o imenovanju biračkih odbora

Na temelju članka 17. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kalnik utvrđuje pravovaljanim i objavljuje sljedeće KANDIDACIJSKE LISTE:

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BORJE

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KALNIK

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAMEŠNICA

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OBREŽ KALNIČKI

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA POPOVEC KALNIČKI

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA POTOK KALNIČKI

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠOPRON

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VOJNOVEC KALNIČKI

Na temelju članka 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kalnik utvrđuje pravovaljanim i objavljuje sljedeće ZBIRNE LISTE:

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BORJE

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KALNIK

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAMEŠNICA

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OBREŽ KALNIČKI

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA POPOVEC KALNIČKI

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA POTOK KALNIČKI

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠOPRON

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VOJNOVEC KALNIČKI

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje:

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

OBAVIJEST BIRAČIMA

o radu državnih službenika Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji na dan održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik na dan provedbe izbora 10. siječnja 2016. godine. u vremenu od 7-19 sati radi izdavanja potvrda za glasovanje, na lokaciji:

Križevci, Ulica Ivana Zakmardije .Dijankovečkog 12, Matični ured Križevci, Tel:048 720 336

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje:

Rješenje o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik

Na temelju članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/14.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kalnik za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Kalnik utvrđuje i objavljuje rezultate izbora provedenih 10. siječnja 2016. godine kako slijedi:

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KALNIK

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAMEŠNICA

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA POTOK KALNIČKI

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BORJE

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA OBREŽ KALNIČKI

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠOPRON

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA POPOVEC KALNIČKI

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VOJNOVEC KALNIČKI

Skip to content