Logotip web stranice kalnik.hr
Izgradnja ceste Prđuni

Izgradnja ceste Prđuni

Prišlo se izgradnji I faze ceste Prđuni koja spaja Kalnik, zaseok Kamenica, sa naseljem Potok Kalnički. Ove godine realizirat će se I faza izgradnje koja obuhvača izradu podloge prije asfaltiranja i iskop putnih jaraka.

Vrijednost radova iznosi 45.517,12 kuna sa PDV-om, a radove izvodi poduzeće PARK d.o.o. iz Križevaca.

Izgradnjom ceste zaobići će se zaseok Denžići, nerazvrstana cesta, koja je uska i otežana za odvijanje prometa.

Skip to content