Logotip web stranice kalnik.hr

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVCI, OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, KALNIK, SVETI PETAR OREHOVEC I GORNJA RIJEKA

Obavještavaju se mještani Općine Kalnik da je Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci donijelo Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe na području Grada Križevci, Općina Sveti Ivan Žabno, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Gornja Rijeka, odnosno priključenja na vodoopskrbnu mrežu, sa ciljem olakšanja pristupa vodi za piće.

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE

Skip to content