Logotip web stranice kalnik.hr

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUO Kalnik

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 67/17, 114/18. i 39/19) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/08, 6/11, 6/17. i 14/17 – pročišćeni tekst). Javna rasprava održana je u razdoblju od 21.10.2019. do 29.10.2019.

IV ID PPUO Kalnik – Izvjesce JR

Skip to content