Logo

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Kalnik (KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/23-17-2 od dana 2. veljače 2017.) Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik

Prijedlog nacrta III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik možete preuzeti na sljedećem linku:

https://goo.gl/fIWahd