Logotip web stranice kalnik.hr

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUO Kalnik

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 67/17, 114/18. i 39/19) objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/08, 6/11, 6/17. i 14/17 – pročišćeni tekst).

Objava javne rasprave o prijedlogu IV. ID PPUO Kalnik

Javna rasprava, odnosno javni uvid traje od 21.10.2019. do 29.10.2019., a javno izlaganje o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Plana će se održati 28.10.2019. u 10,00 sati u vijećnici Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
a) upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
b) uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Kalnik, Jedinstveni upravni odjel, Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48267 Orehovec i to zaključno s 29.10.2019. godine.

Objava javne rasprave te prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana dostupni su za uvid istovremeno s trajanjem javne rasprave u prostorijama Općine Kalnik i ovdje na mrežnoj stranici Općine Kalnik putem linka za preuzimanje:  https://tinyurl.com/y4tu3xjg

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48267 Orehovec, na broj telefona 048/857-250 ili putem elektroničke pošte slanjem upita na e-mail adresu: [email protected].

 

IV ID PPUO Kalnik – Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

Skip to content