Logotip web stranice kalnik.hr

Javna rasprava povodom izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Kalnik

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07 i 38/09) Općina Kalnik objavljuje

OBAVIJEST

O JAVNOJ RASPRAVI POVODOM IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KALNIK

1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 28. 02. 2011. do 14. 03. 2011. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Kalnik moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana (osim subote) u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5 u Kalniku, od 8 do 14 sati.

3. Javno izlaganje Prijedloga Prostornog plana uređenja organizirati će se dana 10. 03. 2011. godine, u 12 sati u Domu hrvatskih branitelja na Kalniku.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave do zaključno sa 14.03.2011. godine na slijedeći način:

PROSTORNI PLAN
Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Kalnik.

Ako se do zaključenja javne rasprave ne dostavi pisano očitovanje smatrat će se da nema primjedbi.

· Građani i udruge:

– imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana,

– postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona o prostornom uređenju i graditeljstvu, usmeno ili pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,

– mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana na javnoj raspravi,

– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji se obavezno vodi prilikom javnog izlaganja,

– upućivaju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi,

– Prijedlog izmjena i dopuna bit će dostupan i na web stranici www.kalnik.hr

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

NOSITELJ IZRADE:

OPĆINA KALNIK

PROSTORNI PLAN

Skip to content