Logotip web stranice kalnik.hr

Javna rasprava – Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture

Grad Križevci, kao Nositelj projekta, te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec, pokrenuli su projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Grada Križevci i Općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak područja navedenih JLS. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije, u sklopu investicijskog prioriteta 2a Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK). Budući da bespovratna sredstva iz OPKK-a predstavljaju državne potpore, projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016).

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, Nositelj projekta s danom 19.01.2018. pokreće postupak javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području grada Križevaca te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.

Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 19.02.2018. putem elektroničke pošte, na adresu [email protected]

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Skip to content