Logotip web stranice kalnik.hr
Javna tribina

Javna tribina

U okviru projekta “O okolišu se pobrini i otpad zbrini” u subotu 1. veljače 2020. bit će održana javna tribina u Kalniku, Domu hrvatskih branitelja. Predavanje počinje u 11 sati, a održat će ga Dijana Mijač Dretar.
Svrha projekta je informirati i educirati cjelokupno građanstvo prostora obuhvata projekta i time im podići svijest o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, s naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

 

Skip to content