Logotip web stranice kalnik.hr

Javni natječaj za zamjenu zemljišta

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) i Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Kalnik i nekretnina u vlasništvu fizičke osobe, KLASA: 944-04/17-01/01, URBROJ: 2137/23-17-1 od 6. veljače 2017, općinski načelnik općine Kalnik objavljuje Javni natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Kalnik i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja.

Tekst Javnog natječaja za zamjenu nekretnine možete preuzeti OVDJE

Skip to content