Logotip web stranice kalnik.hr

Javni poziv za nositelje stvarnih prava LC26003; Vukovec (D22)-Vojnovec-Kalnik-Kamešnica-L25154)

Na temelju članka 123.-133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena:

  1. Lokalna cesta – LC 26003 ; Vukovec (D22)-Vojnovec Kalnički-Kalnik-Kamešnica-L25124) u naselju Kamešnica u k.o. KAMEŠNICA (k.č.br. 1101, 59/4, 1096, 47, 49/1, 1095)
  2. Lokalna cesta – LC 26003 ; Vukovec (D22)-Vojnovec Kalnički-Kalnik-Kamešnica-L25124) u naselju Kalnik u k.o. KALNIK (k.č.br. 2425, 48/1, 328/14, 2385, 431, 2387/1, 328/14)
  3. Lokalna cesta – LC 26003 ; Vukovec (D22)-Vojnovec Kalnički-Kalnik-Kamešnica-L25124) u naselju Borje u k.o. BORJE (k.č.br. 100/4, 116/1, 116/2, 116/4, 1533/1, 1531/3, 1531/1, 1528, 1527, 1440, 1322/5, 1303/9, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 1869, 1866)
  4. Lokalna cesta – LC 26003 ; Vukovec (D22)-Vojnovec Kalnički-Kalnik-Kamešnica-L25124) u naselju Vojnovec Kalnički i Hižanovec u k.o. VOJNOVEC KALNIČKI (k.č.br. 2362/4, 2363/4, 2365/1, 2361/2, 2360/2, 4403, 2376, 2329/4, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2171, 2170, 2248, 2256/2, 4404, 4052, 3355/2, 4386, 4436)
  5. Lokalna cesta – LC 26003 ; Vukovec (D22)-Vojnovec Kalnički-Kalnik-Kamešnica-L25124) u naselju Vukovec u k.o. FINČEVEC (k.č.br. 1979, 1978, 371/1)

o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarskom operatu i zemljišnu knjigu.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 12. ožujka 2020. godine (četvrtak) u vremenu od 11,00 do 13,30 sati u prostoru Doma hrvatskih branitelja, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik. 

Javni poziv ŽUC KKŽ za 12.03.2020.

Skip to content