Logotip web stranice kalnik.hr
Javni poziv za davanje u najam drvene kućice bez naknade

Javni poziv za davanje u najam drvene kućice bez naknade

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KALNIK
objavljuje

JAVNI POZIV
za davanje u najam drvene kućice bez naknade

 

Turistička zajednica Općine Kalnik daje u najam drvenu kućicu – info punkt bez plaćanja naknade, na lokaciji uz Stari grad Veliki Kalnik, veličine 2,1 x 3 m površine 6,3 m².

Pozivaju se zainteresirani ugostitelji da podnesu prijavu za najam drvene kućice, radi pružanja vlastitih ugostiteljskih usluga.

Drvena kućica daje se u najam na određeno vrijeme za razdoblje 28.04. – 01.05. 2018. godine.

Prostor se daje u najam u viđenom stanju.

Pisane prijave zaprimaju se osobno na adresi Turističke zajednice Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5/II, Kalnik, 48267 Orehovec ili putem e-maila: [email protected].

Rok za podnošenje prijave je četvrtak, 26. travnja 2018. godine do 12,00 sati.

Prijava mora obvezno sadržavati:

  • osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime/naziv i sjedište, OIB, kontakt telefon),
  • navod o vrsti djelatnosti koju podnositelj ponude namjerava obavljati (opis usluge koju namjerava pružati),
  • dokaz da je podnositelj prijave registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ukoliko prijava ne sadržava navedenu dokumentaciju, neće se razmatrati.

Turistička zajednica će sa odabranim ugostiteljem sklopiti ugovor o najmu bez naknade.

Predsjednik Turističke zajednice Općine Kalnik
Mladen Kešer, bacc.ing.agr.

Skip to content