Logotip web stranice kalnik.hr

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – IZVOĐENJE RADOVA NA ODRŽAVANJU ZIDINA STAROG GRADA VELIKI KALNIK

Općina Kalnik objavljuje Javni poziv za dostavu ponude za radove na održavanju zidina Starog grada Veliki Kalnik u 2017. godini, Ev.br. nabave 16/17. NMV.

Ponude moraju biti dostavljene osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na koju se obavezno navodi: naziv Naručitelja, naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave, evidencijski broj nabave, uz naznaku: „NE OTVARAJ“, do 26. rujna 2017. do 12,00 sati, na adresu Naručitelja: OPĆINA KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK, 48267 OREHOVEC.

Poziv za dostavu ponuda Stari grad 2017

Ponudbeni troškovnik Stari grad 2017

_______

Izmjena dokumentacije za nadmetanje

Skip to content