Logotip web stranice kalnik.hr

Javni poziv za dostavu ponude – Precrpna stanica “Cari”, I faza

Općina Kalnik objavljuje Javni poziv za dostavu ponude za radove izgradnje Precrpne stanice “Cari” – I faza radova, Ev.br. nabave 21/17. NMV.

Mjesto izvođenja radova je Borje.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 80.000,00 kuna (bez PDV-a).

Sve radove potrebno je izvesti prema opisu u Troškovniku radova.

Ponude moraju biti dostavljene osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na koju se obavezno navodi: naziv Naručitelja, naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave, evidencijski broj nabave, uz naznaku: „NE OTVARAJ“, do 23. listopada 2017. do 10,00 sati na adresu Naručitelja: OPĆINA KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK, 48267 OREHOVEC.

Javni poziv za dostavu ponude Precrpna stanica Cari – I faza

Natječajni troškovnik Precrpna stanica Cari – I faza

Skip to content