Logotip web stranice kalnik.hr

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2016.g

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga

Općina Kalnik poziva sve udruge koje djeluju na području Općine Kalnik da se prijave za financijsku podršku programima/projektima od interesa za opće dobro, za slijedeća prioritetna područja:
Prioritetno područje 1 – Kultura, kulturno-turističke manifestacije i poticanje kulturno umjetničkog amaterizma
Prioritetno područje 2 – Ostale društvene djelatnosti (umirovljenici, braniteljske udruge i dr.)
Prioritetno područje 3 – Sport i sportske manifestacije
Prioritetno područje 4 – Gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj
Prijave se zaprimaju do 12. rujna 2016. godine do 12.00 sati, neovisno o načinu dostave.
Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

A) Temeljni dokumenti za raspisivanje i provedbu javnog natječaja:
Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga
Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga
Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga
Upute za prijavitelje
Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta

B)Obrasci za prijavu programa/projekta:
Obrazac popisa priloga
Obrazac opisa programa/projekta
Obrazac proračuna programa/projekta
Obrazac izjave o izbjegavanju dvostrukog financiranja

C) Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje:
Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Skip to content