Logotip web stranice kalnik.hr

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA – Program stručnog osposobljavanja “Vinogradar/ka i podrumar/ka”

Općinski načelnik Općine Kalnik raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za prikupljanje prijava svih zainteresiranih kandidata s područja Općine Kalnik i šire okolice, za sudjelovanje u Programu stručnog osposobljavanja u 2014. godini.

Općina Kalnik u suradnji s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima, dugogodišnjom obrazovnom institucijom koja organizira i provodi Program stručnog osposobljavanja, inicijator je realizacije Programa stručnog osposobljavanja za zvanje “Vinogradar/ka i podrumar/ka” u ovoj godini.

Kako bi usavršili svoju poljoprivrednu proizvodnju, naučili više od gnojidbi i prihrani, o bolestima i štetnicima vinove loze i kako ih pravovremeno i uspješno suzbijati, o proizvodnji, berbi, preradi grožđa i proizvodnji vina te podrumarstvu, o poljoprivrednoj mehanizaciji i zaštiti na radu – prijavite se i završite stručno osposobljavanje za obavljanje poslova “Vinogradar/ka i podrumar/ka”.

Prijavnicu potrebnu za prijavu na Javni poziv možľete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik ili ju možete preuzeti OVDJE .

Rok za prijavu je do 28. veljače 2014. godine.

Program osposobljavanja osigurava polaznicima usvajanje temeljnih znanja i vještina iz područja vinogradarstva i podrumarstva koja su im potrebna kako u poboljšanju vlastitog uzgoja vinograda i proizvodnje vina na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, tako i za budući samostalan rad iz usluge.

Program osposobljavanja namijenjen je:
-proizvođačima grožđa i vina kojima je poljoprivredna proizvodnja osnovna ili dopunska djelatnost,
-svim vlasnicima OPG-a, koja se bave proizvodnjom vina ili se time namjeravaju baviti u budućnosti,
-članovima vinogradarsko-vinarskih udruga,
-hobi vinogradarima, ljubiteljima kušanja i degustiranja vina,
-svim zainteresiranim koji namjeravaju nastaviti stručno usavršavanje na stručnim studijima,
-učenicima srednjih poljoprivrednih škola,
-nezaposlenim osobama koje ove poslove mogu raditi iz usluge,

uz uvjet da imaju završenu osnovnu školu i barem minimalna znanja rada na računalu.

Po završetku Programa osposobljavanja i uspješno položenog završnog ispita, polaznici dobivaju Uvjerenje (certifikat) o osposobljavanju za zanimanje “Vinogradar/ka i podrumar/ka” od strane Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, koje se upisuje u radnu knjižicu.

Program osposobljavanja obuhvaća ukupno 120 sati nastave, što uključuje predavanja, vježbe, praktičnu i terensku nastavu.

Planirano je  da će se nastava održati do kraja travnja 2014. godine u prostorima Učilišta, radnim danima u poslijepodnevnim satima ili vikendima, uz mogućnost dogovora sa polaznicima.

Program stručnog osposobljavanja jednim dijelom subvencionirati će sami polaznici, dok će drugi dio troškova biti subvencioniran od strane Općine Kalnik i drugih izvora.

Molimo sve zainteresirane osobe da se prijave!

Za prijavu je potrebno popuniti prijavnicu, u koju je potrebno upisati: ime, prezime, točnu adresu, godinu i datum rođenja, broj telefona i OIB. Uz to potrebno je navesti dosadašnje obrazovanje.

Prijavi je potrebno priložiti preslike sljedećih dokumenata, koje ne moraju biti novijeg datuma:
-Osobna iskaznica;
-Domovnica;
-Rodni list;
-Svjedodžba koja dokazuje posljednje završeno školovanje.

Prijavnica s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja na adresu:

OPĆINA KALNIK

TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK

s naznakom: “Iskaz interesa za Program osposobljavanja”

Uz prijavu se mora priložiti utvrđena obvezna dokumentacija jer nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije obratite se u Jedinstveni upravi odjel Općine Kalnik ili na brojeve telefona: 048/857-249 i 048/857-250.

Skip to content