Logotip web stranice kalnik.hr
Javni poziv za zakup javnih površina “Kalničke uncutarije 2024.”

Javni poziv za zakup javnih površina “Kalničke uncutarije 2024.”

Na temelju Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 11/17. i 20/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik objavljuje

JAVNI POZIV
za korištenje javnih površina povodom manifestacije “Kalničke uncutarije 2024.”

Općina Kalnik daje na korištenje javne površine na Trgu Stjepana Radića u Kalniku, u vrijeme održavanja manifestacije “Kalničke uncutarije 2024.” za dane 30.04.2024. i 01.05.2024. godine.

Pozivaju se zainteresirani korisnici javne površine (obrtnici, trgovačka društva i dr.) da podnesu prijave za korištenje javne površine za postavu prodajnih stolova, štandova i kućica te šatora za obavljanje slijedećih djelatnosti:

  • pružanje ugostiteljskih usluga,
  • prodaja medičarskih i licitarskih proizvoda i slično,
  • postave zabavnih radnji,
  • ostale trgovačke djelatnosti.

Sukladno članku 12. Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik, porez za korištenje javne površine plaća se:

  • za zabavne putujuće radnje, igraonice na otvorenom 0,33 EUR / m² dnevno,
  • za smještaj štandova za povremene prodaje 1,33 EUR / m² dnevno,
  • za smještaj, stolova, stolica, klupa, šatora i sličnog namijenjeno povremenoj ugostiteljskoj djelatnosti 0,66 EUR / m² dnevno.

Ponuditelji su u svojoj prijavi dužni dostaviti:

  • kopiju obrtnice, izvadak iz sudskog registra ili drugi dokument kojim se potvrđuju podaci o statusu pravnog subjekta,
  • cjelovito i detaljno ispunjen zahtjev, ovjeren od strane odgovorne osobe.

Zahtjev za razrez poreza na korištenje javnih površina – .doc
Zahtjev za razrez poreza na korištenje javnih površina – .pdf

Prijave se podnose osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik ili na e-mail: [email protected].
Za dodatne upite možete nas kontaktirati na navedeni e-mail ili na broj 048/857-250.

Rok za podnošenje prijava je do 26.04.2024. godine do 10,00 sati odnosno do zauzeća svih slobodnih površina.

Javna površina dodjeljuje se na privremeno korištenje redoslijedom prijave na Javni poziv.

U postupku rješavanja po prijavama za korištenje javne površine Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik po službenoj dužnosti vrši provjeru da li podnositelj zahtjeva nema evidentiran dug prema Općini Kalnik.

Općina Kalnik zadržava pravo poništenja Javnog poziva bez obveze snošenja troškova prijaviteljima.

Skip to content