Logotip web stranice kalnik.hr
Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika sa županom

Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika sa županom

U sklopu kolegija načelnika gradonačelnika i župana Koprivničko – križevačke županije koji je održan jučer 27. travnja bilo je između ostalog govora o novom Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi koji je prema riječima župana Darka Korena napravljen je po modelu “uzimanja siromašnima i davanja bogatima”.
Čelnici općina i gradova upoznati su sa Zakonom koji je stupio na snagu u ožujku, a glavna novost koju donosi je ograničenje prema kojem lokalne samouprave na plaće svojih zaposlenika ne smiju izdvajati više do 20% izvornih prihoda. Vazano na tu odredbu općinska i gradska vijeća te županijske skupštine morat će u roku tri mjeseca donijeti koeficijente za izračun plaća svojih čelnika koji dužnost obavljaju profesionalno te na zaposlene službenike i namještenike u Jedinicama lokalne samouprave.

Na kolegiju se raspravljalo i o regionalnom odlagalištu otpada Piškornica odnosno o stanju projektne dokumentacije za što je izvještaj podnio direktor osnovanog poduzeća Piškornica d.o.o. Nedo Cepić.

Raspravljano se i problematici osoba s invaliditetom. Predstavnici osoba s invaliditetom upozorili su na nužnost sudjelovanja Općina u sufinanciranju rada udruga.

Skip to content