Logotip web stranice kalnik.hr
Konferencija pod nazivom “E-demokracija: Alat za aktiviranje sudjelovanja nezaposlenih građana” FORCEP

Konferencija pod nazivom “E-demokracija: Alat za aktiviranje sudjelovanja nezaposlenih građana” FORCEP

Općina Voio organizirala je konferenciju pod nazivom “E-demokracija: Alat za aktiviranje sudjelovanja nezaposlenih građana” u sklopu projekta FORCEP u sklopu europskog programa CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT.

Događaj se održao u Siatisti, Grčka, 29. travnja 2024. S fokusom na jačanje demokratskog angažmana i aktivaciju zapošljavanja putem digitalnih alata, općina Voio uspješno je bila domaćin ove konferencije u okviru projekta FORCEP 29. travnja 2024. Događaj je okupio predstavnike raznih organizacija i općina kako bi raspravljali o inovativnim pristupima e-demokraciji i njegov utjecaj na nezaposlene građane.
Konferencija je započela registracijama od 10:00 do 10:30, nakon čega su uslijedili pozdravi i kratke prezentacije voditelja projekta i organizacija sudionica. Gradonačelnik općine Voio održao je pozdravni govor, pripremajući pozornicu za dan pronicljivih rasprava i zajedničkih napora.
U 11:00 sati predstavljen je pregled utjecaja projekta na e-demokraciju i sudjelovanje nezaposlenih građana, uz panel raspravu s predstavnicima Općine Voio i drugih organizacija. Ova sesija istaknula je napredak i izazove s kojima se suočavaju u uključivanju nezaposlenih građana putem digitalnih demokratskih alata.
Pauza za kavu u 12:30 pružila je priliku za neformalno umrežavanje, nakon čega su se sudionici uključili u otvorenu debatnu tematsku raspravu na temu „Osiguranje odgovarajućeg upravljanja i kvalitete“. Organizirani su skupni stolovi kako bi se razvile strategije budućeg angažmana i sudjelovanja nezaposlenih građana.
Nakon pauze za ručak od 14 do 15 sati, konferencija je nastavljena govorom na temu „Digitalni alati za aktivaciju zapošljavanja“. Lokalni predstavnik i stručnjak za politiku demonstrirao je inovativne usluge digitalne vlade koje podupiru aktivaciju pri zapošljavanju, prikazujući praktične primjene i priče o uspjehu.
Nakon toga, politički stručnjaci raspravljali su o preporukama vladama i institucijama za potporu e-demokracije i aktivacije zapošljavanja, naglašavajući ulogu digitalnih alata i platformi u pomaganju nezaposlenim građanima da pronađu posao.
Završni govor dana, “E-demokracija kao alat za socijalno uključivanje”, održao je predstavnik uspješne inicijative lokalne samouprave. Ovaj je govor ilustrirao kako e-demokracija može smanjiti društvenu isključenost i uključiti marginalizirane skupine, razmjenjujući najbolje prakse i naučene lekcije.
Konferencija je završila sesijom za razmišljanje od 17:00 do 17:30, omogućivši sudionicima da se osvrnu na dnevne rasprave i konsolidiraju svoje uvide. Dan je završio večerom u 19:30, uz okus rumunjskih jela, potičući daljnje umrežavanje i kulturnu razmjenu.
Događaj u Siatisti označio je značajan korak u promicanju e-demokracije i aktiviranju sudjelovanja nezaposlenih građana, naglašavajući važnost digitalnih inovacija u jačanju demokratskog angažmana i društvene uključenosti. Projekt FORCEP nastavlja podržavati ove inicijative, s ciljem stvaranja inkluzivnijih i participativnijih zajednica diljem Europe.

EVENT DESCRIPTION SHEETS Grčka FORCEP Voio

Skip to content