Logotip web stranice kalnik.hr

Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina

Općina Kalnik objavljuje Poziv za dostavu ponude za nabavu materijala za tekuće i investicijske potrebe održavanja javnih površina. Ponuda treba obavezno sadržavati ponudbeni list koji će ujedno biti prva stranica ponude te ponudbeni troškovnik, koji moraju biti cjelovito ispunjeni i potpisani od strane ponuditelja). Ponude se zaprimaju do 30. lipnja 2016. godine do 12,00 sati, u zatvorenoj omotnici bez obzira na način dostave, na adresu naručitelja OPĆINA KALNIK, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec, sa naznakom: Ponuda za materijal za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina – NE OTVARAJ.

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Skip to content