Logo
Modernizacija ceste prema starom gradu Veliki Kalnik

Modernizacija ceste prema starom gradu Veliki Kalnik

Hrvatske ceste d.o.o. započele su sa radovima na modernizaciji županijske ceste  broj 2138 u Starogradskoj ulici na Kalniku koja vodi do starog grada Veliki Kalnik. Izvođač radova su Ceste Varaždin d.o.o., a vrijednost radova iznosi 1.100.000,00 kuna.