Logotip web stranice kalnik.hr
Na zelenim otocima ostaju spremnici za tekstil i staklo

Na zelenim otocima ostaju spremnici za tekstil i staklo

 

 

Obavještavamo stanovnike Općine Kalnik da je Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci pristupilo novom uređenju sustava gospodarenja otpadom, na način da su na postojećim zelenim otocima na području Općine Kalnik postavljeni samo spremnici za tekstil i staklo.

S obzirom da se na kućnom pragu sakuplja miješani komunalni otpad i reciklabilni otpad, ostali kontejneri za taj otpad su uklonjeni sa lokacija zelenih otoka.

Skip to content