Logotip web stranice kalnik.hr
Natječaj za odgojitelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

Natječaj za odgojitelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

LIFE KALNIK d.o.o. za usluge, Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48267 Orehovec raspisuje

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE
u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

– ZA DVA (2) IZVRŠITELJA NA ODREĐENO VRIJEME (M/Ž)

Uvjeti za radno mjesto:
– završen studij za odgojitelja predškolske djece (VSS)
– odgojitelj predškolske djece (VŠS) ili stručna prvostupnica predškolskog odgoja – bacc.
te obavezno sa položenim stručnim ispitom za odgojitelja predškolske djece.

Kandidat za radno mjesto odgojitelja/ice treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. zahtjev/zamolbu
2. životopis
3. presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
4. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu za odgojitelja predškolskog odgoja
5. preslik domovnice
6. uvjerenje od suda da se protiv istog/e u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja,) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07 i 94/13.) – dostavlja se u izvorniku

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao i elektronski zapis o radnopravnom statusu (podići u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje) – dostavlja se u izvorniku

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmotriti.

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja dostaviti osobno ili poštom preporučeno, u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a (burza rada), na adresu:
LIFE KALNIK d.o.o. za usluge, Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48267 Orehovec.

Sa kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju gore navedene uvjete, biti će obavljen informativni razgovor, o čemu će kandidati biti na vrijeme obaviješteni telefonskim putem.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama HZZ 3. listopada 2017. godine pod kategorijom: Koprivničko-križevačka županija, podkategorija: Profesori, nastavnici i stručnjaci za obrazovanje, na linku: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1. 
Rok za prijavu na natječaj je 12. listopada 2017. godine. 

Skip to content