Logotip web stranice kalnik.hr
Održana 1. koordinacija investitora i izvođača radova na nerazvrstanoj cesti NC01

Održana 1. koordinacija investitora i izvođača radova na nerazvrstanoj cesti NC01

 

 

 

Općinski načelnik Općine Kalnik Mladen Kešer i njegov zamjenik Mario Filipašić održali su prvu koordinaciju investitora i izvođača radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC01.

Spomenimo da je izvođenje radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC01 ukupne vrijednosti 6.627,689,99 kuna Ugovorom o javnoj nabavi dodijeljeno tvrtki Radnik d.d. iz Križevaca.

” Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj “

Kratak opis projekta:

Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 22. prosinca 2017. godine o prihvatljivosti ulaganja za građenje nerazvrstane ceste – rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC01, Općini Kalnik utvrđena je potpora u iznosu od 7.526.350,88 kuna, za Podmjeru 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«- provedba Operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC01 na području Općine Kalnik, ukupne duljine 3.764,99 m, a koja obuhvaća isključivo prometnu površinu u sklopu predmetne nerazvrstane ceste NC01 s adekvatnim spojem na prometnu mrežu područja Općine Kalnik. 

Obuhvat zahvata rekonstrukcije postojeće nerazvrstane ceste NC01 na području Općine Kalnik predviđena je na području više katastarskih općina i na više katastarskih čestica: k.č.br. 65/7, 1098/1 u k.o. Kamešnica, k.č.br. 3015, 3027/1, 3027/2, 3045 u k.o. Potok Kalnički, k.č.br. 2397/1, 2399 u k.o. Kalnik,
odnosno dionica: Kamešnica, Hrlci – Štifani, Potok, spoj odvojaka Y, Potok, Potok – Prđuni, Potok, Potok – Banjgorica, Potok, Banjgorica – desni odvojak, Potok, Banjgorica – lijevi odvojak i Šopron, Šopron – Podvinje – Prđuni.

Skip to content