Logotip web stranice kalnik.hr

O okolišu se pobrini i otpad zbrini

Opći cilj projekta „O okolišu se pobrini i otpad zbrini“ je informirati stanovnike Grada Ludbrega i Općine Kalnik o načinima zbrinjavanja otpada koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz obavezne i preporučene izobrazno-informativne aktivnosti. Projektom je obuhvaćeno 10 545 stanovnika Općine Kalnik i Grada Ludbrega. Svrha projekta je informirati i educirati cjelokupno građanstvo prostora obuhvata projekta i time im podići svijest o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, s naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Korisnik/prijavitelj projekta: Grad Ludberg

Sunositelj aktivnosti: Općina Kalnik

Ukupna vrijednost projekta: 499.997,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 424.997,45 HRK

 

 

Skip to content