Logotip web stranice kalnik.hr
Obavijest korisnicima proračunskih sredstava o obvezi dostave izvještaja za 2021. godinu

Obavijest korisnicima proračunskih sredstava o obvezi dostave izvještaja za 2021. godinu

Svi korisnici financijskih sredstava iz Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu (udruge/neprofitne organizacije i pravne osobe) kojima su sredstva dodijeljena u 2021. godini za određenu namjenu, dužni su podnijeti detaljno godišnje izvješće o utrošku primljenih financijskih sredstava, uz obavezno prilaganje dokazne dokumentacije (za bezgotovinska plaćanja: bankovni izvodi i preslike računa; za gotovinska plaćanja: preslike računa, isplatnica/uplatnica, blagajničkih izvještaja; fotografije i dr.).

Pisano opisno i financijsko izvješće o utrošku doznačenih sredstava, ovjereno potpisom i pečatom ovlaštene osobe, korisnici financijskih sredstava dužni su podnijeti Općinskom vijeću Općine Kalnik najkasnije do 28. veljače 2022. godine, na adresu Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48260 Križevci.

Dostavljanje godišnjih izvješća zakonska je obveza te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje.

Korisnici financijskih sredstava, koji u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski utrošenom novcu u 2021. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu, a dobivena neopravdana sredstva iz prethodne godine morati će vratiti u općinski proračun.

Skip to content